Personverneklæring og informasjonskapsler

Informasjon om personverneklæring og informasjonskapsler.

Personverneklæring og informasjonskapsler

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Minnesten.no samler inn og behandler personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Huseby Quarry AS er behandlingsansvarlig for Minnesten.nos innhenting og behandling av personopplysninger.

Minnesten.no anvender i all hovedsak de opplysninger du deler med oss i forbindelse med dialog og oppfølging og deg som kunde, potensiell kunde, leverandør eller i annen relasjon som følger vår forretningsdrift. Vi behandlker alle opplysninger med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Behandlingen baseres på:
  • Ditt aktive samtykke der dette er påkrevd
  • Avtale eller dialog forut avtale
  • Berettiget interesse for å følge opp din henvendelse, forespørsel eller forutgående dialog
  • Enkelte behandlinger er også pålagt ved lov


Vi sletter alle personopplysninger når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Dine rettigheter

Innsyn i egne personopplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er failaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av personopplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandlinger av dine personopplysninger.

Se artikkel 15 - 18 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til innyn, retting, Begrensning og sletting.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Se artikkel 20 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til Dataportabilitet.


Du kan klage på vår behandling av personopplysninger om du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Klager sendes til vår e-post, kundeservice@minnesten.no.

Du kan også klage til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av opplysningene du deler med oss.


Nettside

Minnesten.no sine nettsider skal gi god informasjon om våre produkter og tjenester. På nettsidene kan du også chatte med oss eller kontakte oss per telefon eller e-post.

De opplysninger som samles inn deles ikke utover det som er angitt i denne erklæringen. Opplysinger lagres på servere i Nederland der ikke annet er spesifisert. Utveksling av informasjon er sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelps as TLS/SSL.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse
Når du besøker Minnesten.no, bruker vi Google Analytics for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, IP-adresser, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes.

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster inn en nettside. Informasjonskapsler er ikke virus.

Minnesten.no bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden skal fungere. Nedenfor kan du lese mer om de ulike informasjonskapslene vi benytter. Du kan lese mer om informasjonskapsler og administrasjon av disse hos Nettvett.no.


Informasjonskapsler

Leverandør Informasjonskapsel Utløpsdato
Minnesten.no PHPSESSID Session
Tawk.to ss Session
Tawk.to __cfduid ett år
Tawk.to tawkUUID 6 måneder


Innformasjonskapsler fra:
  • Minnesten.no er nødvendig for at nettsiden skal fungere riktig.
  • Tawk.to benyttes i forbindelse med live chat og webanalyse.


E-post

For Minnesten.no er e-post et viktig verktøy for å kommunisere med våre kunder, våre samarbeidspartnere, offentlige myndingheter og andre kontakter knyttet til vår forretningsdrift. Dataene lagres på servere innenfor EU/EØS. Opplysninger du har delt med oss deler ikke annet enn der det naturlig inngår som den del av oppdraget, din forespørsel eller andre forhold som forutsetter deling av opplysninger.

Økonomi og regnskap

Minnesten.no behandler personopplysninger i forbindelse med føring av regnskap, fakturering og andre økonomiske forhold.

Opplysningene lagres i henhold til de krav som stilles i gjeldende lovverk. Opplysningene lagres på krypterte servere i Norge og utveksles ikke med øvrige utover det som er krav i lov.

Kjøp gravstein på en billig og enkel måte

Vi har gjort det enkelt for deg som pårørende å kjøpe gravstein til din kjære som har gått bort. Ved å bestille selv direkte fra produsent, slipper du fordyrende mellomledd og du unngår å betale mer en nødvendig. Våre dyktige steinarbeidere står alltid klare til å hjelpe deg dersom du har noen spørsmål.

Kontakt ossSe våre gravsteiner