Frakt og montering

Minnesten.no frakter og monterer alle nye gravsteiner kostnadsfritt over hele landet.

Etter at din nye gravstein er ferdig produsert, pakker vi og laster gravsteinen på en av våre biler. Montøren kjører så til kirkegården/gravlunden der steinen skal monteres og begynner arbeidet når riktig gravsted er lokalisert.

Montøren måler opp gravfeltet og graver ned gravsteinens sokkel slik at toppen ligger på bakkenivå og på rad med gravsteinene på resten av feltet. Sokkelen blir fundamentert med grus som pakkes sammen rundt sokkelen og sørger for at gravsteinen skal stå stabilt.

Sokkelen og gravsteinen sikres sammen ved bruk av to stålbolter, som forhindrer at gravsteinen tipper på sokkelen ved telehiv eller eksterne påvirkninger.

Etter at monteringen er gjort, ryddes gravstedet og steinen vaskes. Montøren tar så et bilde av gravstedet, og sender dette til deg når monteringen er fullført.